ВАСИЛЬ ГРУБЛЯК
EON
АЛЮМІНІЙ, LED-СТРІЧКА
270Х40 СМ

«СЬОГОДНІ — ЦЕ ЗАВТРА. БІЛЬШІСТЬ ВВАЖАЄ, ЩО МАЙБУТНЄ — ЦЕ ЩОСЬ ЕФЕМЕРНЕ, ЩО НАЙШВИДШЕ НАСТАНЕ ХІБА ЩО ЗАВТРА, А ВЗАГАЛІ-ТО ДУЖЕ НЕ СКОРО, І ЩО ЛЮДИ МАЮТЬ ДОСИТЬ ЧАСУ, ЩОБ ВПЛИНУТИ НА НЬОГО. НАСПРАВДІ МАЙБУТНЄ — ЦЕ ЗАРАЗ. КОЖЕН З НАС ЗМІНЮЄ ЙОГО СВОЇМИ ДУМКАМИ, МРІЯМИ, ДІЯМИ. ВІД ТОГО, ЯК МИ ПРОЖИВАЄМО СЬОГОДНІ, ЗАЛЕЖИТЬ НАШЕ ЗАВТРА. АЛЕ РЕСУРС СЬОГОДНІ Й ЗАРАЗ НЕ БЕЗМЕЖНИЙ, ВІН МАЄ ПЕВНИЙ ОБСЯГ, ЯКИЙ РАНО ЧИ ПІЗНО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ. ЦЕЙ РЕСУРС НАЗИВАЄТЬСЯ ЧАС, І ЙОГО, ТАК САМО ЯК І СВІТЛО, НЕМОЖЛИВО ЗУПИНИТИ ЧИ ПОВЕРНУТИ НАЗАД».

VASYL GRUBLYAK
EON
ALUMINUM, LED STRIP
270Х40 CM

"TODAY IS TOMORROW. THE MAJORITY BELIEVES THAT THE FUTURE IS SOMETHING EPHEMERAL, THAT TOMORROW WILL COME SOON BUT THE FUTURE IN A WHOLE — NOT VERY SOON, AND THAT PEOPLE HAVE ENOUGH TIME TO INFLUENCE IT. IN FACT, THE FUTURE IS NOW THERE. EACH OF US CHANGES IT WITH OUR THOUGHTS, DREAMS, ACTIONS. OUR TOMORROW DEPENDS ON HOW WE LIVE TODAY. BUT THE RESOURCE OF TODAY AND NOW IS NOT INFINITE, IT HAS A CERTAIN VOLUME, WHICH SOONER OR LATER ENDS. THIS RESOURCE IS CALLED TIME, AND LIKE LIGHT, IT CANNOT BE STOPPED OR TURNED BACK."

"TODAY IS TOMORROW. THE MAJORITY BELIEVES THAT THE FUTURE IS SOMETHING EPHEMERAL, THAT TOMORROW WILL COME SOON BUT THE FUTURE IN A WHOLE — NOT VERY SOON, AND THAT PEOPLE HAVE ENOUGH TIME TO INFLUENCE IT. IN FACT, THE FUTURE IS NOW THERE. EACH OF US CHANGES IT WITH OUR THOUGHTS, DREAMS, ACTIONS. OUR TOMORROW DEPENDS ON HOW WE LIVE TODAY. BUT THE RESOURCE OF TODAY AND NOW IS NOT INFINITE, IT HAS A CERTAIN VOLUME, WHICH SOONER OR LATER ENDS. THIS RESOURCE IS CALLED TIME, AND LIKE LIGHT, IT CANNOT BE STOPPED OR TURNED BACK."

«СЬОГОДНІ — ЦЕ ЗАВТРА. БІЛЬШІСТЬ ВВАЖАЄ, ЩО МАЙБУТНЄ — ЦЕ ЩОСЬ ЕФЕМЕРНЕ, ЩО НАЙШВИДШЕ НАСТАНЕ ХІБА ЩО ЗАВТРА, А ВЗАГАЛІ-ТО ДУЖЕ НЕ СКОРО, І ЩО ЛЮДИ МАЮТЬ ДОСИТЬ ЧАСУ, ЩОБ ВПЛИНУТИ НА НЬОГО. НАСПРАВДІ МАЙБУТНЄ — ЦЕ ЗАРАЗ. КОЖЕН З НАС ЗМІНЮЄ ЙОГО СВОЇМИ ДУМКАМИ, МРІЯМИ, ДІЯМИ. ВІД ТОГО, ЯК МИ ПРОЖИВАЄМО СЬОГОДНІ, ЗАЛЕЖИТЬ НАШЕ ЗАВТРА. АЛЕ РЕСУРС СЬОГОДНІ Й ЗАРАЗ НЕ БЕЗМЕЖНИЙ, ВІН МАЄ ПЕВНИЙ ОБСЯГ, ЯКИЙ РАНО ЧИ ПІЗНО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ. ЦЕЙ РЕСУРС НАЗИВАЄТЬСЯ ЧАС, І ЙОГО, ТАК САМО ЯК І СВІТЛО, НЕМОЖЛИВО ЗУПИНИТИ ЧИ ПОВЕРНУТИ НАЗАД».

ВАСИЛЬ ГРУБЛЯК
EON
АЛЮМІНІЙ, LED-СТРІЧКА
270Х40 СМ
VASYL GRUBLYAK
EON
ALUMINUM, LED STRIP
270Х40 CM

BAZZILIO (ВАСИЛЬ ГРУБЛЯК)
Народився 1984 року в Києві. Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Працює в галузі скульптури та дизайну, відомий як автор масштабних світлових інсталяцій. Учасник фестивалів і артярмарків в Україні та за її межами.

BAZZILIO (VASYL GRUBLYAK)
He was born in 1984 in Kyiv. Graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture. Engaged in sculpture and design, and known as the author of large-scale light installations. Took part in the number of festivals and art fairs in Ukraine and abroad.

He was born in 1984 in Kyiv. Graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture. Engaged in sculpture and design, and known as the author of large-scale light installations. Took part in the number of festivals and art fairs in Ukraine and abroad.

Народився 1984 року в Києві. Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Працює в галузі скульптури та дизайну, відомий як автор масштабних світлових інсталяцій. Учасник фестивалів і артярмарків в Україні та за її межами.
BAZZILIO (VASYL GRUBLYAK)
BAZZILIO (ВАСИЛЬ ГРУБЛЯК)