РОМАН МІНІН
«ВИКЛИК НОВОГО МАЯ»
ПІНОКАРТОН, УФ-ДРУК, БАРЕЛЬЄФ
147Х115 СМ

«РОБОТА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ НЕЙРОМЕРЕЖАМ, МАЙНІНГУ ТА НОВИМ НЕЙРОННИМ ЗВ'ЯЗКАМ. ОДНОГО РАЗУ ЗНИКЛА ЦИВІЛІЗАЦІЯ МАЯ, ТОМУ ЩО НЕ ЗМОГЛА ПРИСТОСУВАТИСЯ ДО ВИКЛИКІВ НОВОГО ЧАСУ, НОВОГО ЛАДУ ТА ЦІННОСТЕЙ. ЦЕ ДОБРА НАУКА ВСІМ ЦИВІЛІЗАЦІЯМ І КРАЇНАМ. СВІТ СТРІМКО ЗМІНЮЄТЬСЯ, І ЯКЩО НЕ НАПРАЦЮВАТИ НОВІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ МИНУЛИМ І МАЙБУТНІМ, ТО Є РИЗИК ВТРАТИТИ ОДНЕ Й ІНШЕ. У ЦЕНТРІ КОМПОЗИЦІЇ В МОЇЙ РОБОТІ ПЕРЕБУВАЄ ШАХТАР ЯК СИМВОЛ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЇ — ІЗ ШАХТАРЯ В МАЙНЕРА. ЗГІДНО З ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ЗАПИТАМИ МАЙБУТНЬОГО, МАЙНИТИМЕ БІЛЬШІСТЬ РОЗУМНИХ ГАДЖЕТІВ, ЗАЛУЧЕНИХ В ОРГАНІЗАЦІЮ ЖИТТЯ СУЧАСНОГО МІСТА. НАМ ПОТРІБНО ПРИЙНЯТИ ВИКЛИК НОВОГО ЧАСУ Й ГІДНО ІНТЕГРУВАТИСЯ В НОВИЙ СВІТ БЕЗ ВТРАТИ ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. МАЄМО СТАТИ ОКРАСОЮ ЗАГАЛЬНОЇ КАРТИНИ МАЙБУТНЬОГО».

ROMAN MININ
NEW MAYA CHALLENGE
UV-PRINT ON FOAMBOARD, HANDMADE BAS-RELIEF
147Х115 CM
"MY WORK IS DEVOTED TO NEURAL NETWORKS, MINING, AND NEW NEURAL CONNECTIONS.

ONCE THE MAYAN CIVILIZATION DISAPPEARED, BECAUSE IT COULD NOT ADAPT TO THE CHALLENGES OF THE NEW TIME, NEW ORDERS AND VALUES. THIS IS A GOOD LESSON FOR ALL CIVILIZATIONS AND COUNTRIES. THE WORLD IS CHANGING RAPIDLY, AND IF YOU DO NOT DEVELOP NEW CONNECTIONS BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE, YOU RISK TO LOSE BOTH. IN THE CENTER OF MY WORK'S COMPOSITION IS THE MINER AS A SYMBOL OF TRANSFORMATION OF THE PROFESSION— FROM THE COAL MINER TO THE DATA ONE. ACCORDING TO THE PROCESS REQUESTS FROM THE FUTURE, THE MOST OF THE SMART GADGETS, INVOLVED IN ORGANIZING THE LIFE OF THE MODERN CITY, WILL MINE DATA. WE NEED TO ACCEPT THE CHALLENGE OF THE NEW ERA AND TO INTEGRATE ADEQUATELY INTO A NEW WORLD, NOT LOSING OUR IDENTITY BUT ADORNING WITH OURSELVES AN OVERALL PICTURE OF THE FUTURE."

"MY WORK IS DEVOTED TO NEURAL NETWORKS, MINING, AND NEW NEURAL CONNECTIONS.
ONCE THE MAYAN CIVILIZATION DISAPPEARED, BECAUSE IT COULD NOT ADAPT TO THE CHALLENGES OF THE NEW TIME, NEW ORDERS AND VALUES. THIS IS A GOOD LESSON FOR ALL CIVILIZATIONS AND COUNTRIES. THE WORLD IS CHANGING RAPIDLY, AND IF YOU DO NOT DEVELOP NEW CONNECTIONS BETWEEN THE PAST AND THE FUTURE, YOU RISK TO LOSE BOTH. IN THE CENTER OF MY WORK'S COMPOSITION IS THE MINER AS A SYMBOL OF TRANSFORMATION OF THE PROFESSION— FROM THE COAL MINER TO THE DATA ONE. ACCORDING TO THE PROCESS REQUESTS FROM THE FUTURE, THE MOST OF THE SMART GADGETS, INVOLVED IN ORGANIZING THE LIFE OF THE MODERN CITY, WILL MINE DATA. WE NEED TO ACCEPT THE CHALLENGE OF THE NEW ERA AND TO INTEGRATE ADEQUATELY INTO A NEW WORLD, NOT LOSING OUR IDENTITY BUT ADORNING WITH OURSELVES AN OVERALL PICTURE OF THE FUTURE."

«РОБОТА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ НЕЙРОМЕРЕЖАМ, МАЙНІНГУ ТА НОВИМ НЕЙРОННИМ ЗВ'ЯЗКАМ. ОДНОГО РАЗУ ЗНИКЛА ЦИВІЛІЗАЦІЯ МАЯ, ТОМУ ЩО НЕ ЗМОГЛА ПРИСТОСУВАТИСЯ ДО ВИКЛИКІВ НОВОГО ЧАСУ, НОВОГО ЛАДУ ТА ЦІННОСТЕЙ. ЦЕ ДОБРА НАУКА ВСІМ ЦИВІЛІЗАЦІЯМ І КРАЇНАМ. СВІТ СТРІМКО ЗМІНЮЄТЬСЯ, І ЯКЩО НЕ НАПРАЦЮВАТИ НОВІ ЗВ'ЯЗКИ МІЖ МИНУЛИМ І МАЙБУТНІМ, ТО Є РИЗИК ВТРАТИТИ ОДНЕ Й ІНШЕ. У ЦЕНТРІ КОМПОЗИЦІЇ В МОЇЙ РОБОТІ ПЕРЕБУВАЄ ШАХТАР ЯК СИМВОЛ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІЇ — ІЗ ШАХТАРЯ В МАЙНЕРА. ЗГІДНО З ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ЗАПИТАМИ МАЙБУТНЬОГО, МАЙНИТИМЕ БІЛЬШІСТЬ РОЗУМНИХ ГАДЖЕТІВ, ЗАЛУЧЕНИХ В ОРГАНІЗАЦІЮ ЖИТТЯ СУЧАСНОГО МІСТА. НАМ ПОТРІБНО ПРИЙНЯТИ ВИКЛИК НОВОГО ЧАСУ Й ГІДНО ІНТЕГРУВАТИСЯ В НОВИЙ СВІТ БЕЗ ВТРАТИ ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. МАЄМО СТАТИ ОКРАСОЮ ЗАГАЛЬНОЇ КАРТИНИ МАЙБУТНЬОГО».

РОМАН МІНІН
«ВИКЛИК НОВОГО МАЯ»
ПІНОКАРТОН, УФ-ДРУК, БАРЕЛЬЄФ
147Х115 СМ
ROMAN MININ
NEW MAYA CHALLENGE
UV-PRINT ON FOAMBOARD, HANDMADE BAS-RELIEF
147Х115 CM
РОМАН МІНІН
Народився 1981 року в Димитрові (нині Мирноград) Донецької області. Випускник Харківської академії дизайну та мистецтв, відомий роботами, присвяченими життю шахтарів. Створив вітраж, барельєфи, графіті під загальною назвою «Артмайнінг» для Постійного представництва України при Раді Європи в Страсбурзі.

ROMAN MININ
He was born in 1981 in Dimitrov (now Myrnohrad), Donetsk region. A graduate of the Kharkov Academy of Design and Arts, he is known for his works dedicated to the life of miners. He created stained glass, reliefs, graffiti under the general title "Art-mining" for the Permanent Mission of Ukraine to the Council of Europe in Strasbourg.

He was born in 1981 in Dimitrov (now Myrnohrad), Donetsk region. A graduate of the Kharkov Academy of Design and Arts, he is known for his works dedicated to the life of miners. He created stained glass, reliefs, graffiti under the general title "Art-mining" for the Permanent Mission of Ukraine to the Council of Europe in Strasbourg.
Народився 1981 року в Димитрові (нині Мирноград) Донецької області. Випускник Харківської академії дизайну та мистецтв, відомий роботами, присвяченими життю шахтарів. Створив вітраж, барельєфи, графіті під загальною назвою «Артмайнінг» для Постійного представництва України при Раді Європи в Страсбурзі.

ROMAN MININ
РОМАН МІНІН