ОЛЕКСІЙ ЗОЛОТАРЬОВ
«МУТАЦІЯ», ТРИПТИХ
МЕТАЛ, СКЛО, ГІПС
40Х30Х20 СМ, 40Х30Х27 СМ, 40Х30Х25 СМ

«…ТЕ, ЩО ЗРОБЛЕНО З НЕПОТРЕБУ Й РЕШТОК МИНУЛОГО В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ, — ВІДЛЯКАТИ НЕБАЖАНИХ ГОСТЕЙ І ШКІДНИКІВ ЗАДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНЬОГО. СТРАХАЧКА ДЛЯ СТОРОННІХ І ЗАХИСТ ТА СПОДІВАННЯ ДЛЯ ТУТЕШНІХ…»

OLEKSII ZOLOTARIOV
«MUTATION», TRIPTYCH
METAL, GLASS, PLASTER
40Х30Х20 CM, 40Х30Х27 CM, 40Х30Х25 CM
"... WHAT IS MADE OF JUNK AND REMNANTS OF THE PAST IN REAL TIME IS TO SCARE AWAY UNWANTED GUESTS AND PESTS IN ORDER TO SAVE THE FUTURE. SCARECROW FOR OUTSIDERS AND PROTECTION AND HOPE FOR THE LOCALS..."

"... WHAT IS MADE OF JUNK AND REMNANTS OF THE PAST IN REAL TIME IS TO SCARE AWAY UNWANTED GUESTS AND PESTS IN ORDER TO SAVE THE FUTURE. SCARECROW FOR OUTSIDERS AND PROTECTION AND HOPE FOR THE LOCALS..."

«…ТЕ, ЩО ЗРОБЛЕНО З НЕПОТРЕБУ Й РЕШТОК МИНУЛОГО В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ, — ВІДЛЯКАТИ НЕБАЖАНИХ ГОСТЕЙ І ШКІДНИКІВ ЗАДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНЬОГО. СТРАХАЧКА ДЛЯ СТОРОННІХ І ЗАХИСТ ТА СПОДІВАННЯ ДЛЯ ТУТЕШНІХ…»

ОЛЕКСІЙ ЗОЛОТАРЬОВ
«МУТАЦІЯ», ТРИПТИХ
МЕТАЛ, СКЛО, ГІПС
40Х30Х20 СМ, 40Х30Х27 СМ, 40Х30Х25 СМ
OLEKSII ZOLOTARIOV
«MUTATION», TRIPTYCH
METAL, GLASS, PLASTER
40Х30Х20 СМ, 40Х30Х27 СМ, 40Х30Х25 СМ

ОЛЕКСІЙ ЗОЛОТАРЬОВ
Народився в Києві 1985 року. Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Багато його об'єктів розміщуються в публічних просторах: наприклад, скульптуру «Рух супрематизму» встановлено біля готелю «Космополіт» у Києві; меморіальну скульптуру пам'яті музиканта Сергія Кузьмінського — у Львові.
OLEKSII ZOLOTARIOV
He was born in Kyiv in 1985. Graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture. Many of his objects are located in public spaces: for example, the sculpture "Movement of Suprematism" near the Cosmopolite Hotel in Kyiv; the sculpture in Lviv in memory of the musician Serhii Kuzmynskyi.
He was born in Kyiv in 1985. Graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture. Many of his objects are located in public spaces: for example, the sculpture "Movement of Suprematism" near the Cosmopolite Hotel in Kyiv; the sculpture in Lviv in memory of the musician Serhii Kuzmynskyi.

Народився в Києві 1985 року. Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Багато його об'єктів розміщуються в публічних просторах: наприклад, скульптуру «Рух супрематизму» встановлено біля готелю «Космополіт» у Києві; меморіальну скульптуру пам'яті музиканта Сергія Кузьмінського — у Львові.
OLEKSII ZOLOTARIOV
ОЛЕКСІЙ ЗОЛОТАРЬОВ