ДАРІЯ АЛЬОШКІНА
«НАСІННЯ»
ПАПІР
300X 120СМ, 300X100 СМ, 300X85 СМ

«РОБОТА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ПЛЕКАННЮ ТРАДИЦІЙ У РОЗРІЗІ СУЧАСНОСТІ Й УСВІДОМЛЕННЮ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ МИСТЕЦТВА. ТАКОЖ ХОЧУ НАГОЛОСИТИ НА ВИКОРИСТАННІ ЕКОМАТЕРІАЛУ ДЛЯ АРТОБ'ЄКТА — ОДНЕ ПАННО ВИГОТОВЛЕНО З ПАПЕРУ, ЯКИЙ ПРОДУКУЮТЬ В УКРАЇНІ З ОПАЛОГО ЛИСТЯ. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОДОГО ВИНАХІДНИКА ВАЛЕНТИНА ФРЕЧКИ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ЛИСТЯ З ПАРКІВ МОЖЕ МАТИ КОРИСТЬ, ЯКЩО ЙОГО ПРАВИЛЬНО ПЕРЕРОБЛЯТИ. КРІМ ТОГО, ТАКИЙ ПАПІР ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТАРИ Й ПАКОВАННЯ, ТОЖ ВИНАХІД ДОПОМОЖЕ ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ ПЛАСТИКУ Й ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ПАКЕТІВ, А ЦЕ НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО ЯК ДЛЯ УКРАЇНИ, ТАК І ДЛЯ СВІТУ.
У ЦЕНТРІ ТРЬОХ ПАПЕРОВИХ КОМПОЗИЦІЙ — ОБРАЗ ЖІНКИ-БЕРЕГИНІ, ЯКА Є ОСНОВНИМ НОСІЄМ ІНФОРМАЦІЇ: ЗБЕРІГАЄ ЇЇ ТА ПЕРЕДАЄ НОВОМУ ПОКОЛІННЮ. СИЛУЕТ ЖІНКИ ОБПЛЕТЕНИЙ МЕРЕЖИВОМ ІЗ СИМВОЛАМИ-КОДАМИ, ЯКІ МИ БАЧИМО НА ТРАДИЦІЙНИХ РУШНИКАХ, КИЛИМАХ, ПИСАНКАХ. БЕРЕГИНЯ ЗОБРАЖЕНА В ТРЬОХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНАХ — «ТА, ЩО ЗАСІВАЄ», «ТА, ЩО ОБЕРІГАЄ» І «ТА, ЩО НАРОДЖУЄ». У ПОЄДНАННІ РОСЛИННИХ МОТИВІВ Я АКЦЕНТУЮ НА БЛИЗЬКОСТІ ПРИРОДИ ДО ЛЮДИНИ — ЦЕ РЕСУРС, ЩО ВІДНОВЛЮЄ СИЛИ. НАШЕ МАЙБУТНЄ — В ОСЯГНЕННІ ЦІННОСТІ ТРАДИЦІЙ І НАДБАННЯ МИНУВШИНИ, ПЕРЕДАННІ ЇХ НАЩАДКАМ, А ТАКОЖ У ГАРМОНІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Й ПРИРОДИ».
DARIA ALYOSHKINA
SEEDS
PAPER
300X120 CM, 300X100 CM, 300X85 CM

"THIS WORK IS DEDICATED TO CULTIVATING THE TRADITIONS IN THE CONTEXT OF MODERNITY AND AWARENESS OF NATIONAL AND ETHNIC AFFILIATION THROUGH THE PRISM OF ART. I ALSO WOULD LIKE TO EMPHASIZE THE USE OF ECO-MATERIALS FOR THE ART OBJECT - ONE PANEL IS MADE OF PAPER, WHICH WAS MADE IN UKRAINE FROM THE FALLEN LEAVES. THE TECHNOLOGY OF THE YOUNG INVENTOR VALENTIN FRECHKA PROVES THAT THE LEAVES FROM THE PARKS CAN BE USEFUL IF IT IS PROCESSED PROPERLY. IN ADDITION, THIS PAPER IS SUITABLE FOR MANUFACTURE OF CONTAINERS AND PACKAGES, SO THE INVENTION WILL HELP REDUCE THE AMOUNT OF PLASTICS AND PLASTIC BAGS, AND THIS IS EXTREMELY IMPORTANT FOR BOTH UKRAINE AND THE WORLD.

IN THE CENTER THREE PAPER COMPOSITIONS IS THE IMAGE OF A WOMAN-GUARDIAN, WHO IS THE MAIN CARRIER OF INFORMATION: SHE PRESERVES IT AND PASSES IT ON TO THE NEW GENERATIONS. THE SILHOUETTE OF THIS WOMAN IS WOVEN WITH LACE WITH SYMBOLS-CODES, WHICH WE MEET IN TRADITIONAL UKRAINIAN TOWELS, CARPETS, EASTER EGGS. THE WOMAN GUARDIAN IS DEPICTED IN THREE EMOTIONAL STATES - "THE ONE WHO SOWS", "THE ONE WHO PROTECTS" AND "THE ONE WHO GIVES BIRTH". IN A COMBINATION OF PLANT MOTIFS, I MAKE THE ACCENT ON THE CLOSENESS OF THE NATURE TO THE HUMAN – THIS IS THE RESOURCE THAT RESTORES OUR STRENGTHS. OUR FUTURE LIES IN UNDERSTANDING THE VALUES OF THE TRADITIONS AND HERITAGE OF THE PAST, PASSING THEM ON TO OUR DESCENDANTS, AS WELL AS IN THE HARMONY BETWEEN THE CIVILIZATION AND NATURE".
"THIS WORK IS DEDICATED TO CULTIVATING THE TRADITIONS IN THE CONTEXT OF MODERNITY AND AWARENESS OF NATIONAL AND ETHNIC AFFILIATION THROUGH THE PRISM OF ART. I ALSO WOULD LIKE TO EMPHASIZE THE USE OF ECO-MATERIALS FOR THE ART OBJECT - ONE PANEL IS MADE OF PAPER, WHICH WAS MADE IN UKRAINE FROM THE FALLEN LEAVES. THE TECHNOLOGY OF THE YOUNG INVENTOR VALENTIN FRECHKA PROVES THAT THE LEAVES FROM THE PARKS CAN BE USEFUL IF IT IS PROCESSED PROPERLY. IN ADDITION, THIS PAPER IS SUITABLE FOR MANUFACTURE OF CONTAINERS AND PACKAGES, SO THE INVENTION WILL HELP REDUCE THE AMOUNT OF PLASTICS AND PLASTIC BAGS, AND THIS IS EXTREMELY IMPORTANT FOR BOTH UKRAINE AND THE WORLD.

IN THE CENTER THREE PAPER COMPOSITIONS IS THE IMAGE OF A WOMAN-GUARDIAN, WHO IS THE MAIN CARRIER OF INFORMATION: SHE PRESERVES IT AND PASSES IT ON TO THE NEW GENERATIONS. THE SILHOUETTE OF THIS WOMAN IS WOVEN WITH LACE WITH SYMBOLS-CODES, WHICH WE MEET IN TRADITIONAL UKRAINIAN TOWELS, CARPETS, EASTER EGGS. THE WOMAN GUARDIAN IS DEPICTED IN THREE EMOTIONAL STATES - "THE ONE WHO SOWS", "THE ONE WHO PROTECTS" AND "THE ONE WHO GIVES BIRTH". IN A COMBINATION OF PLANT MOTIFS, I MAKE THE ACCENT ON THE CLOSENESS OF THE NATURE TO THE HUMAN – THIS IS THE RESOURCE THAT RESTORES OUR STRENGTHS. OUR FUTURE LIES IN UNDERSTANDING THE VALUES OF THE TRADITIONS AND HERITAGE OF THE PAST, PASSING THEM ON TO OUR DESCENDANTS, AS WELL AS IN THE HARMONY BETWEEN THE CIVILIZATION AND NATURE".
«РОБОТА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ПЛЕКАННЮ ТРАДИЦІЙ У РОЗРІЗІ СУЧАСНОСТІ Й УСВІДОМЛЕННЮ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНОЇ НАЛЕЖНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ МИСТЕЦТВА. ТАКОЖ ХОЧУ НАГОЛОСИТИ НА ВИКОРИСТАННІ ЕКОМАТЕРІАЛУ ДЛЯ АРТОБ'ЄКТА — ОДНЕ ПАННО ВИГОТОВЛЕНО З ПАПЕРУ, ЯКИЙ ПРОДУКУЮТЬ В УКРАЇНІ З ОПАЛОГО ЛИСТЯ. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОДОГО ВИНАХІДНИКА ВАЛЕНТИНА ФРЕЧКИ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ЛИСТЯ З ПАРКІВ МОЖЕ МАТИ КОРИСТЬ, ЯКЩО ЙОГО ПРАВИЛЬНО ПЕРЕРОБЛЯТИ. КРІМ ТОГО, ТАКИЙ ПАПІР ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТАРИ Й ПАКОВАННЯ, ТОЖ ВИНАХІД ДОПОМОЖЕ ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ ПЛАСТИКУ Й ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ПАКЕТІВ, А ЦЕ НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО ЯК ДЛЯ УКРАЇНИ, ТАК І ДЛЯ СВІТУ.
У ЦЕНТРІ ТРЬОХ ПАПЕРОВИХ КОМПОЗИЦІЙ — ОБРАЗ ЖІНКИ-БЕРЕГИНІ, ЯКА Є ОСНОВНИМ НОСІЄМ ІНФОРМАЦІЇ: ЗБЕРІГАЄ ЇЇ ТА ПЕРЕДАЄ НОВОМУ ПОКОЛІННЮ. СИЛУЕТ ЖІНКИ ОБПЛЕТЕНИЙ МЕРЕЖИВОМ ІЗ СИМВОЛАМИ-КОДАМИ, ЯКІ МИ БАЧИМО НА ТРАДИЦІЙНИХ РУШНИКАХ, КИЛИМАХ, ПИСАНКАХ. БЕРЕГИНЯ ЗОБРАЖЕНА В ТРЬОХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНАХ — «ТА, ЩО ЗАСІВАЄ», «ТА, ЩО ОБЕРІГАЄ» І «ТА, ЩО НАРОДЖУЄ». У ПОЄДНАННІ РОСЛИННИХ МОТИВІВ Я АКЦЕНТУЮ НА БЛИЗЬКОСТІ ПРИРОДИ ДО ЛЮДИНИ — ЦЕ РЕСУРС, ЩО ВІДНОВЛЮЄ СИЛИ. НАШЕ МАЙБУТНЄ — В ОСЯГНЕННІ ЦІННОСТІ ТРАДИЦІЙ І НАДБАННЯ МИНУВШИНИ, ПЕРЕДАННІ ЇХ НАЩАДКАМ, А ТАКОЖ У ГАРМОНІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Й ПРИРОДИ».
ДАРІЯ АЛЬОШКІНА
«НАСІННЯ»
ПАПІР
300X 120СМ, 300X100 СМ, 300X85 СМ
DARIA ALYOSHKINA
SEEDS
PAPER
300X120 CM, 300X100 CM, 300X85 CM
ДАРІЯ АЛЬОШКІНА
Народилася в Києві 1982 року в родині скульпторів. Закінчила Львівську академію мистецтв. Працює в галузі скульптури, але знаменита передусім витинанками. Альошкіна піднесла старовинне ремесло до рівня сучасного мистецтва. Її панно експонувалися в Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії, Південній Кореї, Канаді, США.
DARIA ALYOSHKINA
She was born in Kyiv in 1982 in the family of sculptors. Graduated from the Lviv Academy of Arts. Engaged in sculpture but famous, first of all, for her vytynankas (cutworks). Alyoshkina confirmed the old craft as a type of contemporary art. Her panels were exhibited in Poland, Germany, France, Belgium, South Korea, Canada, and the USA.
She was born in Kyiv in 1982 in the family of sculptors. Graduated from the Lviv Academy of Arts. Engaged in sculpture but famous, first of all, for her vytynankas (cutworks). Alyoshkina confirmed the old craft as a type of contemporary art. Her panels were exhibited in Poland, Germany, France, Belgium, South Korea, Canada, and the USA.
Народилася в Києві 1982 року в родині скульпторів. Закінчила Львівську академію мистецтв. Працює в галузі скульптури, але знаменита передусім витинанками. Альошкіна піднесла старовинне ремесло до рівня сучасного мистецтва. Її панно експонувалися в Польщі, Німеччині, Франції, Бельгії, Південній Кореї, Канаді, США.
DARIA ALYOSHKINA
ДАРІЯ АЛЬОШКІНА