ЛЕСЯ ХОМЕНКО
«ВАЖКОАТЛЕТКА ІРИНА КЛИМЕЦЬ, РОЗТЯГНЕНА З ПРАВОГО НИЖНЬОГО КУТА У ВЕРХНІЙ ЛІВИЙ»
БІФЛЕКС, АКРИЛ
71 Х 55 CМ

«НА ОБКЛАДИНЦІ ДЛЯ VOGUE UA ЗОБРАЖЕНО ФІГУРУ ВАЖКОАТЛЕТКИ З ОЛІМПІЙСЬКОЇ ЗБІРНОЇ — ВИКОРИСТАНО ФОТО З ВЛАСНОГО АРХІВУ. ЗАСТОСОВАНО АВТОРСЬКУ ТЕХНІКУ ЖИВОПИСУ НА СИНТЕТИЧНІЙ ТКАНИНІ БІФЛЕКС. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ТКАНИНИ ДАЄ ЗМОГУ ДЕФОРМУВАТИ ЗОБРАЖЕННЯ ПІД ЧАС НАТЯГУВАННЯ НА ПІДРАМНИК. ТОМУ САМЕ НАТЯГУВАННЯ СТАЄ АВТОРСЬКИМ ЖЕСТОМ, А ДЕФОРМАЦІЯ КАРТИНИ ВІДСИЛАЄ ДО ЦИФРОВОГО РЕДАГУВАННЯ ТА РЕТУШІ. ЦЯ РОБОТА — РОЗДУМИ ПРО СПРИЙНЯТТЯ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА В МАЙБУТНЬОМУ, КОЛИ ЗА УМОВ РОЗВИНЕНОЇ МЕДИЦИНИ Й НАУКИ ЛЮДИ ПЕРЕГЛЯДАТИМУТЬ СТАНДАРТИ ЗОВНІШНОСТІ Й НЕ ПРИХОВУВАТИМУТЬ МЕДИЧНИХ ВТРУЧАНЬ, А НАВПАКИ, ПІДКРЕСЛЮВАТИМУТЬ ЇХ. ОБРАЗ ВАЖКОАТЛЕТКИ ВИКОРИСТАНО НЕ ВИПАДКОВО, ОСКІЛЬКИ ЦЕЙ ВИД СПОРТУ МАЄ АРХАЇЧНЕ КОРІННЯ Й ПОХОДИТЬ З ДАВНІХ ВОЄННИХ МИСТЕЦТВ. У ЦІЙ ПРАКТИЦІ ТАКОЖ ЗАКЛАДЕНО ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСФОРМАЦІЇ, І МИ МОЖЕМО ПОДУМАТИ ПРО МАЙБУТНЄ З ПЕРСПЕКТИВИ МИНУЛОГО».
LESIA KHOMENKO
WEIGHTLIFTER IRYNA KLYMETS STRETCHED FROM THE LOWER RIGHT TO THE UPPER LEFT
ACRYLIC ON BIFLEX
71Х55 CM

"THE COVER FOR VOGUE UA SHOWS A FIGURE OF A WEIGHTLIFTER FROM THE OLYMPIC TEAM - A PHOTO FROM HER OWN ARCHIVE WAS USED. THE AUTHOR'S TECHNIQUE OF PAINTING ON SYNTHETIC BIFLEX FABRIC IS APPLIED. THE ELASTICITY OF THE FABRIC ALLOWS YOU TO DEFORM THE IMAGE WHEN STRETCHED ON A STRETCHER. THEREFORE, THE TENSION ITSELF BECOMES THE AUTHOR'S GESTURE, AND THE DEFORMATION OF THE PICTURE REFERS TO DIGITAL EDITING AND RETOUCHING. THIS WORK IS A REFLECTION ON THE PERCEPTION OF THE HUMAN BODY IN THE FUTURE, WHEN IN THE CONDITIONS OF ADVANCED MEDICINE AND SCIENCE PEOPLE WILL RECONSIDER THE STANDARDS OF APPEARANCES AND WILL NOT HIDE MEDICAL INTERVENTIONS, BUT ON THE CONTRARY, WILL EMPHASIZE THEM. THE IMAGE OF A WEIGHTLIFTER WAS USED NOT BY CHANCE, BECAUSE THIS SPORT HAS ARCHAIC ROOTS AND COMES FROM THE ANCIENT MARTIAL ARTS. THIS PRACTICE ALSO HAS THE POTENTIAL FOR TRANSFORMATION, AND WE CAN THINK ABOUT THE FUTURE FROM THE PERSPECTIVE OF THE PAST. "
"THE COVER FOR VOGUE UA SHOWS A FIGURE OF A WEIGHTLIFTER FROM THE OLYMPIC TEAM - A PHOTO FROM HER OWN ARCHIVE WAS USED. THE AUTHOR'S TECHNIQUE OF PAINTING ON SYNTHETIC BIFLEX FABRIC IS APPLIED. THE ELASTICITY OF THE FABRIC ALLOWS YOU TO DEFORM THE IMAGE WHEN STRETCHED ON A STRETCHER. THEREFORE, THE TENSION ITSELF BECOMES THE AUTHOR'S GESTURE, AND THE DEFORMATION OF THE PICTURE REFERS TO DIGITAL EDITING AND RETOUCHING. THIS WORK IS A REFLECTION ON THE PERCEPTION OF THE HUMAN BODY IN THE FUTURE, WHEN IN THE CONDITIONS OF ADVANCED MEDICINE AND SCIENCE PEOPLE WILL RECONSIDER THE STANDARDS OF APPEARANCES AND WILL NOT HIDE MEDICAL INTERVENTIONS, BUT ON THE CONTRARY, WILL EMPHASIZE THEM. THE IMAGE OF A WEIGHTLIFTER WAS USED NOT BY CHANCE, BECAUSE THIS SPORT HAS ARCHAIC ROOTS AND COMES FROM THE ANCIENT MARTIAL ARTS. THIS PRACTICE ALSO HAS THE POTENTIAL FOR TRANSFORMATION, AND WE CAN THINK ABOUT THE FUTURE FROM THE PERSPECTIVE OF THE PAST".
«НА ОБКЛАДИНЦІ ДЛЯ VOGUE UA ЗОБРАЖЕНО ФІГУРУ ВАЖКОАТЛЕТКИ З ОЛІМПІЙСЬКОЇ ЗБІРНОЇ — ВИКОРИСТАНО ФОТО З ВЛАСНОГО АРХІВУ. ЗАСТОСОВАНО АВТОРСЬКУ ТЕХНІКУ ЖИВОПИСУ НА СИНТЕТИЧНІЙ ТКАНИНІ БІФЛЕКС. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ТКАНИНИ ДАЄ ЗМОГУ ДЕФОРМУВАТИ ЗОБРАЖЕННЯ ПІД ЧАС НАТЯГУВАННЯ НА ПІДРАМНИК. ТОМУ САМЕ НАТЯГУВАННЯ СТАЄ АВТОРСЬКИМ ЖЕСТОМ, А ДЕФОРМАЦІЯ КАРТИНИ ВІДСИЛАЄ ДО ЦИФРОВОГО РЕДАГУВАННЯ ТА РЕТУШІ. ЦЯ РОБОТА — РОЗДУМИ ПРО СПРИЙНЯТТЯ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА В МАЙБУТНЬОМУ, КОЛИ ЗА УМОВ РОЗВИНЕНОЇ МЕДИЦИНИ Й НАУКИ ЛЮДИ ПЕРЕГЛЯДАТИМУТЬ СТАНДАРТИ ЗОВНІШНОСТІ Й НЕ ПРИХОВУВАТИМУТЬ МЕДИЧНИХ ВТРУЧАНЬ, А НАВПАКИ, ПІДКРЕСЛЮВАТИМУТЬ ЇХ. ОБРАЗ ВАЖКОАТЛЕТКИ ВИКОРИСТАНО НЕ ВИПАДКОВО, ОСКІЛЬКИ ЦЕЙ ВИД СПОРТУ МАЄ АРХАЇЧНЕ КОРІННЯ Й ПОХОДИТЬ З ДАВНІХ ВОЄННИХ МИСТЕЦТВ. У ЦІЙ ПРАКТИЦІ ТАКОЖ ЗАКЛАДЕНО ПОТЕНЦІАЛ ТРАНСФОРМАЦІЇ, І МИ МОЖЕМО ПОДУМАТИ ПРО МАЙБУТНЄ З ПЕРСПЕКТИВИ МИНУЛОГО».
ЛЕСЯ ХОМЕНКО
«ВАЖКОАТЛЕТКА ІРИНА КЛИМЕЦЬ, РОЗТЯГНЕНА З ПРАВОГО НИЖНЬОГО КУТА У ВЕРХНІЙ ЛІВИЙ»
БІФЛЕКС, АКРИЛ
71 Х 55 CМ
LESIA KHOMENKO
WEIGHTLIFTER IRYNA KLYMETS STRETCHED FROM THE LOWER RIGHT TO THE UPPER LEFT
ACRYLIC ON BIFLEX
71Х55 CM
ЛЕСЯ ХОМЕНКО
Народилася 1980 року в Києві. Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Співзасновниця та учасниця художньої групи P.Е.П. Учасниця виставок у Національному художньому музеї України, нью-йоркській галереї White Box, віденській MUMOK і Zaheta у Варшаві.
LESIA KHOMENKO
She was born in 1980 in Kyiv. Graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture of Ukraine. Founder and member of the artist group R.E.P. Participated in exhibitions at the National Art Museum of Ukraine, New York's White Box gallery, Vienna's MUMOK, and Zaheta in Warsaw.
She was born in 1980 in Kyiv. Graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture of Ukraine. Founder and member of the artist group R.E.P. Participated in exhibitions at the National Art Museum of Ukraine, New York's White Box gallery, Vienna's MUMOK, and Zaheta in Warsaw.
Народилася 1980 року в Києві. Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Співзасновниця та учасниця художньої групи P.Е.П. Учасниця виставок у Національному художньому музеї України, нью-йоркській галереї White Box, віденській MUMOK і Zaheta у Варшаві.
LESIA KHOMENKO
ЛЕСЯ ХОМЕНКО