ВАЛЕРІЯ ТРУБІНА
«ПРОСПЕКТ ІМ. ДЕ КІРІКО»
ПОЛОТНО, ОЛІЯ
101Х75,5 СМ
«У ЦІЙ КАРТИНІ Я СПРОБУВАЛА УЯВИТИ ДАЛЕКЕ МАЙБУТНЄ НЕ ТАК ПОХМУРО, ЯК ЗАЗВИЧАЙ РОБЛЯТЬ БАГАТО ЯКІ ФАНТАСТИ: ЗБЕРІГШИ ПОЗИТИВ І ВІРУ В ЛЮДСТВО ТА ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД. І ЧИ ТО ЖАРТОМА, ЧИ ТО СЕРЙОЗНО МЕНІ ЗАХОТІЛОСЯ ПОБАЧИТИ СТОЛИЦЮ З ЕРГОНОМІЧНИМИ СТИЛЬНИМИ ХМАРОЧОСАМИ, ОБЛАДНАНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ ДЛЯ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ЗРУЧНИМИ ПЕРЕХОДАМИ МІЖ БУДИНКАМИ Й ВИХОДАМИ ДО АВТОМАГІСТРАЛЕЙ, ЩО ШИРЯЮТЬ НАД МІСТОМ. ЕКЛЕКТИЧНІСТЬ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ ОРГАНІЧНО ВПЛІТАЮТЬСЯ В ЗАГАЛЬНИЙ ГОТИЧНИЙ СТИЛЬ РІДНОГО МІСТА, ДЕ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВЕЛИКІ АРХІТЕКТУРНІ ПАМ'ЯТКИ ВМІЩЕНІ ПІД ШАТРО ЗІ ШТУЧНИМ КЛІМАТОМ І БІЛЬШЕ НЕ ЗАЗНАЮТЬ РУЙНУВАНЬ. І ЗВІСНО, У МІСТІ БУДЕ ВТІЛЕНО ГРАНДІОЗНИЙ ПРОЄКТ — СПОРУДЖЕНО ПРОСПЕКТ ІМЕНІ ДЕ КІРІКО, ОДНОГО З МОЇХ УЛЮБЛЕНИХ, І, МАБУТЬ, НАЙЗАГАДКОВІШИХ ХУДОЖНИКІВ МИНУЛОГО, ЯКИЙ У СВОЇЙ ТВОРЧОСТІ ЗАВЖДИ ЗВЕРТАВСЯ ДО ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ЛЮДИНИ, ЇЇ РОЗУМІННЯ БАГАТОГРАННОСТІ ЖИТТЯ ЯК З ПОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ, ТАК І СУСПІЛЬСТВА ЗАГАЛОМ. НА ПРОСПЕКТІ ВСТАНОВЛЕНО СКУЛЬПТУРУ — ЖВАВА ДІВЧИНКА З ОБРУЧЕМ ЯК СИМВОЛ ПОСТІЙНОГО РУХУ, ПОСТІЙНОЇ ГРИ ЖИТТЯ. НАД МІСТОМ ШИРЯЮТЬ ВЕЛИЧЕЗНІ ДИРИЖАБЛІ ТА ІНШІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ, ЩО ВІДСИЛАЮТЬ ДО МУЗИКИ LED ZEPPELIN. ЕНЕРГЕТИЧНУ ПРОБЛЕМУ ДАВНО РОЗВ'ЯЗАНО, І ТІЛЬКИ СТАРІ СПОРУДИ ЩЕ ПОТРЕБУЮТЬ ВІТРЯНИХ ДВИГУНІВ, ЩО ГНІЗДЯТЬСЯ НА ВИСОТКАХ.

У МІСТІ СУБТРОПІЧНИЙ КЛІМАТ — САДИ Й ПАРКИ ЗІ ШТУЧНИМ ЗРОШЕННЯМ ДАЮТЬ ЗМОГУ ВИРОЩУВАТИ ПАЛЬМИ ТА ІНШІ ЕКЗОТИЧНІ РОСЛИНИ. МІСТО ПОТОПАЄ В ЗЕЛЕНІ Й СВІЖОСТІ, РОЗВИНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОМАГАЮТЬ ГАРМОНІЙНО ВЗАЄМОДІЯТИ ПРИРОДІ Й МЕГАПОЛІСУ».

VALERIA TROUBINA
GIORGIO DE CHIRICO AVENUE
OIL ON CANVAS
101 Х 75,5 CM
"IN THIS PICTURE, I TRIED TO IMAGINE THE DISTANT FUTURE NOT AS GLOOMY AS MANY SCIENCE FICTION WRITERS USUALLY DO BUT THINKING POSITIVE AND KEEPING FAITH IN HUMANITY AND COMMON SENSE. AND JOKING OR NOT, I WANTED TO SEE THE CAPITAL WITH ERGONOMIC AND STYLISH SKYSCRAPERS, EQUIPPED WITH FACILITIES FOR AIR TRANSPORT, CONVENIENT TRANSITIONS BETWEEN HOMES AND EXITS TO HIGHWAYS, HOVERING OVER THE CITY. THE ECLECTICISM AND DIVERSITY OF ARCHITECTURAL SOLUTIONS ARE ORGANICALLY INTERTWINED WITH THE GENERAL GOTHIC STYLE OF THE HOMETOWN, WHERE, WITH NEW TECHNOLOGIES, GREAT ARCHITECTURAL MONUMENTS ARE PLACED UNDER DOMES WITH AN ARTIFICIAL CLIMATE AND ARE NO LONGER SUBJECT TO DESTRUCTION. AND OF COURSE, A GRANDIOSE PROJECT WILL BE IMPLEMENTED IN THE CITY — THEY WILL BUILD AN AVENUE NAMED AFTER DE CHIRICO, ONE OF MY FAVORITES AND PERHAPS THE MOST MYSTERIOUS ARTISTS OF THE PAST, WHO IN HIS WORK HAS ALWAYS TURNED TO THE INNER WORLD OF MAN, TO HIS UNDERSTANDING OF THE VERSATILITY OF LIFE AS PERSONALITY AND SOCIETY AS A WHOLE. THERE IS A SCULPTURE ON THE AVENUE — A RUNNING GIRL WITH A HOOP, AS A SYMBOL OF CONSTANT MOVEMENT, CONSTANT PLAY OF LIFE.

OVER THE CITY, HUGE AIRSHIPS AND OTHER AIRCRAFTS FLOAT, REFERENCING TO THE MUSIC OF LED ZEPPELIN. THE ENERGY PROBLEM HAS LONG BEEN RESOLVED; ONLY SOME OLD HOUSES STILL NEED WIND TURBINES NESTING IN HIGH-RISE BUILDINGS.

THE CITY HAS SUBTROPICAL CLIMATE — PARKS AND GARDENS WITH ARTIFICIAL IRRIGATION ALLOW TO GROW PALM TREES AND OTHER EXOTIC PLANTS. THE CITY IS IMMERSED IN GREENERY AND FRESHNESS, ADVANCED TECHNOLOGIES HELP THE METROPOLIS TO HARMONIOUSLY INTERACT WITH NATURE."
"IN THIS PICTURE, I TRIED TO IMAGINE THE DISTANT FUTURE NOT AS GLOOMY AS MANY SCIENCE FICTION WRITERS USUALLY DO BUT THINKING POSITIVE AND KEEPING FAITH IN HUMANITY AND COMMON SENSE. AND JOKING OR NOT, I WANTED TO SEE THE CAPITAL WITH ERGONOMIC AND STYLISH SKYSCRAPERS, EQUIPPED WITH FACILITIES FOR AIR TRANSPORT, CONVENIENT TRANSITIONS BETWEEN HOMES AND EXITS TO HIGHWAYS, HOVERING OVER THE CITY. THE ECLECTICISM AND DIVERSITY OF ARCHITECTURAL SOLUTIONS ARE ORGANICALLY INTERTWINED WITH THE GENERAL GOTHIC STYLE OF THE HOMETOWN, WHERE, WITH NEW TECHNOLOGIES, GREAT ARCHITECTURAL MONUMENTS ARE PLACED UNDER DOMES WITH AN ARTIFICIAL CLIMATE AND ARE NO LONGER SUBJECT TO DESTRUCTION. AND OF COURSE, A GRANDIOSE PROJECT WILL BE IMPLEMENTED IN THE CITY — THEY WILL BUILD AN AVENUE NAMED AFTER DE CHIRICO, ONE OF MY FAVORITES AND PERHAPS THE MOST MYSTERIOUS ARTISTS OF THE PAST, WHO IN HIS WORK HAS ALWAYS TURNED TO THE INNER WORLD OF MAN, TO HIS UNDERSTANDING OF THE VERSATILITY OF LIFE AS PERSONALITY AND SOCIETY AS A WHOLE. THERE IS A SCULPTURE ON THE AVENUE — A RUNNING GIRL WITH A HOOP, AS A SYMBOL OF CONSTANT MOVEMENT, CONSTANT PLAY OF LIFE.

OVER THE CITY, HUGE AIRSHIPS AND OTHER AIRCRAFTS FLOAT, REFERENCING TO THE MUSIC OF LED ZEPPELIN. THE ENERGY PROBLEM HAS LONG BEEN RESOLVED; ONLY SOME OLD HOUSES STILL NEED WIND TURBINES NESTING IN HIGH-RISE BUILDINGS.

THE CITY HAS SUBTROPICAL CLIMATE — PARKS AND GARDENS WITH ARTIFICIAL IRRIGATION ALLOW TO GROW PALM TREES AND OTHER EXOTIC PLANTS. THE CITY IS IMMERSED IN GREENERY AND FRESHNESS, ADVANCED TECHNOLOGIES HELP THE METROPOLIS TO HARMONIOUSLY INTERACT WITH NATURE."

«У ЦІЙ КАРТИНІ Я СПРОБУВАЛА УЯВИТИ ДАЛЕКЕ МАЙБУТНЄ НЕ ТАК ПОХМУРО, ЯК ЗАЗВИЧАЙ РОБЛЯТЬ БАГАТО ЯКІ ФАНТАСТИ: ЗБЕРІГШИ ПОЗИТИВ І ВІРУ В ЛЮДСТВО ТА ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД. І ЧИ ТО ЖАРТОМА, ЧИ ТО СЕРЙОЗНО МЕНІ ЗАХОТІЛОСЯ ПОБАЧИТИ СТОЛИЦЮ З ЕРГОНОМІЧНИМИ СТИЛЬНИМИ ХМАРОЧОСАМИ, ОБЛАДНАНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ ДЛЯ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ЗРУЧНИМИ ПЕРЕХОДАМИ МІЖ БУДИНКАМИ Й ВИХОДАМИ ДО АВТОМАГІСТРАЛЕЙ, ЩО ШИРЯЮТЬ НАД МІСТОМ. ЕКЛЕКТИЧНІСТЬ І РІЗНОМАНІТНІСТЬ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ ОРГАНІЧНО ВПЛІТАЮТЬСЯ В ЗАГАЛЬНИЙ ГОТИЧНИЙ СТИЛЬ РІДНОГО МІСТА, ДЕ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВЕЛИКІ АРХІТЕКТУРНІ ПАМ'ЯТКИ ВМІЩЕНІ ПІД ШАТРО ЗІ ШТУЧНИМ КЛІМАТОМ І БІЛЬШЕ НЕ ЗАЗНАЮТЬ РУЙНУВАНЬ. І ЗВІСНО, У МІСТІ БУДЕ ВТІЛЕНО ГРАНДІОЗНИЙ ПРОЄКТ — СПОРУДЖЕНО ПРОСПЕКТ ІМЕНІ ДЕ КІРІКО, ОДНОГО З МОЇХ УЛЮБЛЕНИХ, І, МАБУТЬ, НАЙЗАГАДКОВІШИХ ХУДОЖНИКІВ МИНУЛОГО, ЯКИЙ У СВОЇЙ ТВОРЧОСТІ ЗАВЖДИ ЗВЕРТАВСЯ ДО ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ЛЮДИНИ, ЇЇ РОЗУМІННЯ БАГАТОГРАННОСТІ ЖИТТЯ ЯК З ПОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ, ТАК І СУСПІЛЬСТВА ЗАГАЛОМ. НА ПРОСПЕКТІ ВСТАНОВЛЕНО СКУЛЬПТУРУ — ЖВАВА ДІВЧИНКА З ОБРУЧЕМ ЯК СИМВОЛ ПОСТІЙНОГО РУХУ, ПОСТІЙНОЇ ГРИ ЖИТТЯ. НАД МІСТОМ ШИРЯЮТЬ ВЕЛИЧЕЗНІ ДИРИЖАБЛІ ТА ІНШІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ, ЩО ВІДСИЛАЮТЬ ДО МУЗИКИ LED ZEPPELIN. ЕНЕРГЕТИЧНУ ПРОБЛЕМУ ДАВНО РОЗВ'ЯЗАНО, І ТІЛЬКИ СТАРІ СПОРУДИ ЩЕ ПОТРЕБУЮТЬ ВІТРЯНИХ ДВИГУНІВ, ЩО ГНІЗДЯТЬСЯ НА ВИСОТКАХ.

У МІСТІ СУБТРОПІЧНИЙ КЛІМАТ — САДИ Й ПАРКИ ЗІ ШТУЧНИМ ЗРОШЕННЯМ ДАЮТЬ ЗМОГУ ВИРОЩУВАТИ ПАЛЬМИ ТА ІНШІ ЕКЗОТИЧНІ РОСЛИНИ. МІСТО ПОТОПАЄ В ЗЕЛЕНІ Й СВІЖОСТІ, РОЗВИНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОМАГАЮТЬ ГАРМОНІЙНО ВЗАЄМОДІЯТИ ПРИРОДІ Й МЕГАПОЛІСУ».

ВАЛЕРІЯ ТРУБІНА
«ПРОСПЕКТ ІМ. ДЕ КІРІКО»
ПОЛОТНО, ОЛІЯ
101Х75,5 СМ
VALERIA TROUBINA
GIORGIO DE CHIRICO AVENUE
OIL ON CANVAS
101 Х 75,5 CM
ВАЛЕРІЯ ТРУБІНА
Народилася 1988 року в Гайсині Вінницької області. Закінчила Київський інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. Знаменита своїми 3D-скульптурами, що експонувалися в Інституті проблем сучасного мистецтва в Києві, галереях «Лавра», Bereznitsky Aesthetics та Invogue#Art.
VALERIA TROUBINA
She was born in 1988 in Haisin, Vinnytsia region. Graduated from the Kyiv M. Boychuk Institute of Decorative and Applied Arts and Design. Well known for her 3D sculptures. The exhibitions were held at the Kyiv Modern Art Research Institute, Lavra, Bereznitsky Aesthetics, and Invogue#Art galleries.
She was born in 1988 in Haisin, Vinnytsia region. Graduated from the Kyiv M. Boychuk Institute of Decorative and Applied Arts and Design. Well known for her 3D sculptures. The exhibitions were held at the Kyiv Modern Art Research Institute, Lavra, Bereznitsky Aesthetics, and Invogue#Art galleries.
Народилася 1988 року в Гайсині Вінницької області. Закінчила Київський інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука. Знаменита своїми 3D-скульптурами, що експонувалися в Інституті проблем сучасного мистецтва в Києві, галереях «Лавра», Bereznitsky Aesthetics та Invogue#Art.
VALERIA TROUBINA
ВАЛЕРІЯ ТРУБІНА