Договір оферти

Цей Договір є договором приєднання згідно із ст. 634 Цивільного кодексу України, який укладено між ТОВ «ВАНГАРД МЕДІА» (Видавець) та, відповідно, фізичною особою, організацією або юридичною особою, що згодна з умовами цього Договору (надалі — Передплатник).

Даний Договір, у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України, є публічним та публікується в мережі Інтернет за адресою: https://vogue.ua/offer.html

1. Визначення термінів

1.1. Видавець є видавцем друкованого засобу масової інформації − Журналу «VOGUE UA» (надалі — Журнал, Видання). Видавець здійснює продаж Журналу, в тому числі за передплатою через сайт https://vogue.ua/subscribe/shop та https://vogue.ua (надалі — Сайт).

1.2. Користувач Сайту (Передплатник) — особа, яка на Сайті шляхом заповнення особистих даних (персональних даних) уклала цей Договір з метою оформлення передплати на Журнал з доставкою відповідно до умов даного Договору (надалі − Послуги).

1.3. Примірник Журналу — окремий друкований випуск Журналу, якому присвоєно певний порядковий номер відповідно до графіку виходу Журналу.

1.4. Передплата на Журнал — надання Передплатнику замовленої та оплаченої ним кількості примірників Журналу за ціною, вказаною на Сайті на дату оплати.

1.5. Книга – спеціальний нерегулярний випуск Видання у тканинній, твердій або м’якій обкладинці.

2. Загальні положення

2.1. Умови цього Договору є умовами щодо оформлення передплати та доставки Журналу або придбання Книги.

2.2. Згідно зі ст. 642 Цивільного Кодексу України, прийняттям цього Договору є факт здійснення Користувачем оплати на Сайті (за оформлення регулярної підписки та/або за придбання Журналу або Книги).

2.3. Відносини Сторін регулюються цим Договором і чинним законодавством України.

2.4. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. Передплатник, який не є громадянином України, укладаючи цю угоду, зобов’язується дотримуватися вимог чинного законодавства України, що застосовується до відносин, які регулюються цим Договором.

3. Предмет Договору

3.1. На умовах даного Договору Видавець надає Передплатнику Послуги, а Передплатник зобов’язується прийняти та оплатити такі Послуги Видавця у встановленому цим Договором порядку.

4. Ціна. Оплата. Доставка

4.1. Сторони підтверджують, що на дату підписання Сторонами даного Договору, домовились про наступне:

4.1.1. Вартість 1 (одного) номеру Журналу (при поштучній купівлі) становить 200,00 грн. (без ПДВ);

4.1.2. Вартість 1 (одного) номеру Журналу (при оформленні передплати) становить 150,00 грн. (без ПДВ).

4.1.3. Вартість 4 (чотирьох) номерів Журналу становить 600,00 грн. (без ПДВ); вартість 5 (п`яти) номерів Журналу становить 750,00 грн. (без ПДВ); вартість 6 (шести) номерів Журналу становить 900,00 грн. (без ПДВ); вартість 8 (восьми) номерів Журналу становить 1200,00 грн. (без ПДВ);

4.1.4. Вартість спецвипуску Журналу під умовною назвою «UKRAINIAN WOMEN IN VOGUE» (далі також – Книга 1) становить 750,00 грн. (без ПДВ).

4.1.5. Вартість випусків Журналу з тематикою «Man», які вийшли з друку до 31.12.2021 р., становить 99,00 грн. (без ПДВ). Вартість випусків Журналу з тематикою «Man», які плануються до виходу з друку починаючи з 01.01.2022 р., становить 150,00 грн. (без ПДВ).

4.1.6. Вартість спецвипуску Журналу з умовною назвою «9 ½ years of VOGUE IN UKRAINE» (тканинна обкладинка) (далі також – Книга 2) становить:

4.1.6.1. За умови покупки за спеціальною пропозицією (попередня покупка) «Early birds», що триватиме до строку, який Видавець визначить на свій розсуд, – 1699 грн. (еквівалент 49,00 Євро) (без ПДВ); при цьому передача Книги 2 до сервісів кур’єрської доставки відбувається протягом 7 робочих днів з моменту отримання тиражу з друкарні;

4.1.6.2. За умови покупки після закінчення строку дії спеціальної пропозиції (п. 4.1.6.1. цього Договору) – 1999 грн. (еквівалент 69,00 Євро) (без ПДВ);

4.1.7. Вартість спецвипуску Журналу з умовною назвою «9 ½ years of VOGUE IN UKRAINE» (м`яка обкладинка) (далі також – Книга 3) становить 999 грн. (еквівалент 29,00 Євро) (без ПДВ).

4.1.8. Вартість Книг, вказаних у п. 4.1.6. та 4.1.7. Договору, обчислюється у гривні – тільки за умови доставки по Україні. Вартість Книг, вказаних у п. 4.1.6. та 4.1.7. Договору, обчислюється у Євро – за умови відправки в інші країни світу, окрім України.

4.1.9. Випуски Журналу з тематикою «Man» є одними із випусків Журналу «VOGUE UA» (мають наскрізну порядкову нумерацію) та відправляються всім без виключення Передплатникам.

4.1.10. Видавець може змінювати вартість того чи іншого Видання на власний розсуд, змінюючи інформацію на сайті. Вартість Видань, що були оплачені раніше зміни вартості, при цьому залишається незмінною.

4.2. Варіанти, строки та умови доставки:

4.2.1. Вартість доставки Видання «Укрпоштою» та/або будь-якою кур`єрською службою, яку обирає Видавець на свій розсуд, повністю включена до вартості Журналу та додатково Передплатником не оплачується. Вартість доставки «Новою поштою» – згідно тарифів оператора та додатково оплачуються Передплатником при отриманні Видання.

4.2.3. Строки доставки кожного номеру Видання залежать від обраного типу доставки та регіону проживання адресата (адреси доставки), але займають орієнтовно від 3 до 14 днів з дати виходу Журналу із друку. Датою виходу журналу з друку вважається дата, вказана у вихідних даних кожного випуску Журналу. Видавець має право, але не зобов`язується анонсувати кожен новий випуск Журналу в мережі Інтернет за адресою: https://vogue.ua

Відправка останнього по даті випуску Видання «Укрпоштою» та/або будь-якою кур`єрською службою, яку обирає Видавець на свій розсуд, можлива за умови, якщо Передплатник оформив передплату у строк не пізніше, ніж за 7 (сім) робочих днів, до виходу Видання з друку. У іншому випадку відправка останнього по даті випуску можлива лише «Новою поштою» за рахунок Передплатника. Доставка всіх подальших номерів Видання по такій передплаті далі можлива «Укрпоштою» та/або будь-якою кур`єрською службою, яку обирає Видавець на свій розсуд.

4.2.4. При замовленні номерів Журналів, які вже вийшли з друку раніше (попередні номери Журналів), обчислення строку доставки починається з моменту оплати Передплатником відповідного Видання.

4.2.5. Доставка Видань, що вказані у пунктах 4.1.4., 4.1.6. та 4.1.7. цього Договору (Книг), здійснюється виключно за допомогою сервісу кур’єрської доставки «Нова Пошта» – по Україні, та за допомогою сервісу кур’єрської доставки «Укрпошта» – в інші країни світу. Доставка Книг, що вказані у пунктах 4.1.4., 4.1.6. та 4.1.7. цього Договору, здійснюється виключно за рахунок Передплатника.

4.2.6. Доставка усіх Видань, визначених цим Договором, здійснюється тільки в ті населені пункти України, куди є можливою така доставка і де не тривають активні бойові дії.

4.3. Варіанти оплати:

4.3.1. Оплатити замовлене видання можливо на реквізити ТОВ «ВАНГАРД МЕДІА», користуючись будь-яким зручним способом: з рахунку на рахунок, через касу банку, на сайті тощо.

5. Умови та порядок надання Послуг

5.1. На Сайті Передплатнику надається доступ до завершального етапу оформлення передплати на Журнал – здійснення оплати.

5.2. До вартості передплати на Журнал не включено комісію, що утримується банками/платіжними системами за проведення Передплатником платежу на користь Видавця. Комісійні витрати Передплатник оплачує додатково.

5.3. Журнал вважається передплаченим у момент надходження грошових коштів на банківський рахунок Видавця, зазначений в даному Договорі.

5.4. Придбана Передплатником кількість Журналів відображається у листі автоматично надісланому Передплатнику на вказану при здійсненні оплати адресу електронної пошти. У разі некоректно вказаної адреси електронної пошти лист не надходить.

5.5. Факт належного надання Послуг Видавцем засвідчується фактом передачі Журналу відповідній кур’єрській службі для доставки Передплатнику.

5.6. У разі виникнення претензії, пов’язаної із неотриманням оплаченого примірнику Видання, Видавець протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання відповідної претензії від Передплатника в робочі дні повторно здійснює відправку Видання Передплатнику (у разі його наявності) або подовжує Передплату за свій рахунок на один випуск.

5.7. Видання та або Книги обміну та поверненню не підлягають. Повернення отриманих Видавцем коштів, їх видача та переведення на інші рахунки не проводиться, за винятком випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1. Передплатник має право:

6.1.1. редагувати, змінювати, оновлювати особисті дані, відправивши відповідну інформацію на адресу електронної скриньки, яка вказана у Розділі 14 цього Договору та обов`язково отримавши підтвердження про отримання такої інформації від Видавця;

6.1.2. придбати Видання на умовах даного Договору;

6.1.3. на анулювання чи переадресування передплачених примірників Журналу (з наступного номеру Журналу), шляхом надсилання Передплатником відповідної заяви Видавцю не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до виходу номеру з друку наступного номеру Журналу.

6.2. Видавець має право:

6.2.1. припинити договірні відносини із Передплатником або відмовити у продажу Видання в односторонньому порядку у разі порушення Передплатником умов цього Договору;

6.2.2. змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку. Датою набрання чинності змінами цього Договору є дата їх опублікування на Сайті;

6.2.3. видаляти з серверу Сайту будь-яку інформацію, якщо вона не відповідає цьому Договору, чинному законодавству України, порушує авторські права чи права третіх осіб, та не відшкодовувати можливу шкоду, завдану Передплатнику цими діями;

6.2.4. припинити надання передбачених цим Договором послуг у разі недотримання Передплатником умов цього Договору без повернення коштів за оплачені примірники Видання;

6.2.5. на власний розсуд і без повідомлення відмовити Передплатнику в наданні Послуг, якщо буде виявлено причетність Передплатника до неправомірної діяльності щодо Сайту чи його користувачів.

6.3. Передплатник зобов’язаний:

6.3.1. дотримуватися авторських і суміжних прав Видавця та інших правовласників на Видання, а також інші об’єкти авторських і суміжних прав, що є складовою частиною Видання;

6.3.2. використовувати отримані за цим Договором Видання виключно в особистих цілях;

6.3.3. своєчасно та в повному обсязі оплатити Видання, замовлені у Видавця на Сайті.

6.4. Видавець зобов’язаний:

6.4.1. робити усе можливе для забезпечення якісного і безперебійного надання Передплатнику Послуг відповідно до заявлених на Сайті цін, при цьому Послуги надаються на умовах, що тут викладені, без жодних прямих або непрямих гарантій;

6.4.2. забезпечити доставку Передплатнику придбаних на Сайті Видань відповідно до заявленої періодичності та строків, вказаних у даному Договорі;

6.4.3. не розголошувати третім особам Логін і Пароль, а також інші відомості, отримані від Передплатника під час Реєстрації на Сайті;

6.4.4. повідомляти Передплатника про зміни умов цього Договору не пізніше, ніж за 3 (три) календарних дні до набрання чинності змінами, шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. Видавець не несе відповідальності:

7.2.1. за неможливість обслуговування Передплатника з незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і програмного забезпечення, що не належить Видавцю тощо;

7.2.2. за повні або часткові переривання надання Послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення чи проведення інших робіт, зумовлених необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Видавця, за умови попереднього повідомлення Передплатника через Сайт не пізніше, ніж за 1 (одну) добу;

7.2.3. за порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення Передплатника, що використовується ним для отримання Послуг;

7.2.4. за втрату конфіденційної інформації або її частини, якщо в цьому немає вини Видавця;

7.2.5. за будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Видавця.

7.3. Передплатник несе особисту відповідальність за передачу у користування третім особам Логіна і Пароля.

7.4. Видавець не несе відповідальності за роботу сервісу кур’єрської доставки – можливі затримки, неможливість доставки у той чи інший населений пункт, що викликана військовим станом тощо.

8. Спори і порядок їх вирішення

8.1. Усі спори, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі якщо спори не врегульовано Сторонами за допомогою переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

9. Строк дії Договору

9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, передбачених умовами Договору.

10. Зміни до Договору

10.1. Цей Договір може бути змінено Видавцем в односторонньому порядку без попереднього та наступного повідомлення про це Передплатника. Зміни набирають чинності в день публікації оновленої редакції Договору на Сайті.

10.2. Користувач розуміє та погоджується, що його згода з умовами цього Договору після дати публікації змін до цього Договору означає згоду Користувача з оновленими умовами. Якщо Користувач не згоден зі зміненими умовами Договору, він може припинити свої відносини з Видавцем у встановленому цим Договором порядку.

11. Форс-мажор

11.1. Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається Сторонами з цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору повинен бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.

12. Право, що застосовується до Договору

12.1. До цього Договору та його тлумачення застосовується право України та всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.

13. Особливі умови

13.1. Видавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України та є платником ПДВ.

13.2. Користувач визнає законною оплату послуг за цим Договором з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Сайті. Користувач визнає та підтверджує, що Послуги, оплачені з використанням (підтвердженням) Логіну та Паролю, вказаних Користувачем при створенні Облікового запису на Сайті, є оплаченими особисто ним (Користувачем).

13.3. На виконання норм статті 32 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Закону України «Про рекламу» та інших законів України друкована версія журналу «VOGUE UA» виходить українською мовою.

Розділ 14. Адреса та банківські реквізити Видавця:

ТОВ «ВАНГАРД МЕДІА»

Адреса юридична: 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-Г, офіс 7/2

Фактична: 04050, м. Київ, вул. Пимоненка, 13-Ж, поверх 2

IBAN №UA763348510000000026008188456 у АТ «ПУМБ» м. Київ; МФО 334851

ЄДРПОУ 44777494; ІПН 447774926593; є платником ПДВ

e-mail: [email protected]

Робочі години: будні дні (понеділок-п`ятниця, окрім святкових та вихідних), 09:00-18:00

Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь з тим, що ознайомилися з оновленою політикою конфіденційності, та погоджуєтесь на використання файлів cookie.