Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь, що ознайомились з оновленою політикою конфіденційності і погоджуєтесь на використання файлів cookie.
Погоджуюсь

Команда

Видавчиня / Publisher Юлія Костецька / Julia Kostetska
Артдиректор / Art Director Сергій Ковальов / SERGEI KOVALYOV
Головний редактор / Editor-in-Chief Пилип Власов / PHILIPP VLASOV
Заступниця головного редактора / Text-Chief Олена Чехній / OLENA CHEKHNII
Випускова редакторка / Sub-Editor Анна Золотарьова / AnnA ZOLOtARIOVA
Літературна редакторка /Copy Editor Оксана Білоусова / OKSAnA BELOuSOVA
vogue.ua
Діджитал-менеджер / Head of Digital Людмила Кругліч / LIudMYLA KRuнLICH
Старша редакторка сайту / Senior Web-Editor Віолета Федорова /  VIOLEttA FEdOROVA
Редакторки сайту / Web-Editors Олена Пономаренко, Дар'я Слободяник, Валерія Лакомая, Марина Шулікіна /  ALIOnA POnOMAREnKO, dARIA SLOBOdIAnYK, VALERIIA LAKOMA, MARYnA SHuLIKInA
Мода
Директор відділу моди / Fashion Director Вєня Брикалін / VEnYA BRYKALIn
Виконавча редакторка відділу моди / Executive Fashion Editor Марта Бертман  / MARtA BERtMAn
Маркет-редакторка відділу моди / Fashion Market Editor Олександра Семенченко / ALEKSAndRA SEMEnCHEnKO
Продюсерка відділу моди / Fashion Producer Марина Сандугей-Шишкіна / MARInA SAnduGEY-SHYSHKInA
International Team
Contributing Producer, Paris Катерина Кудінова / Kateryna Kudinova
Культура
Редакторка відділу / Features Editor Дар'я Слободяник /  dARIA SLOBOdIAnYK
Краса
Редакторка відділу / Beauty and Health Editor Олена Пономаренко / ALIOnA POnOMAREnKO
АРТ
Старший дизайнер / Senior Designer Вадим Бабко /  VAdIM BABKO
Дизайнерка /  Designer Наталія Тюлєнєва  / nAtALIYA tIuLEnEVA
Фоторедакторка / Picture Editor Марина Юрас  /  MARYnA YuRAS
Кольорокоректор / Colour Corrector Костянтин Чайковський /  KOnStAntIn tCHAIKOVSKIY
Маркетинг/Збут
Бренд-менеджерка / Brand Manager Ксенія Шагова / KSEnIA SHAGOVA
Менеджер з управління накладом / Circulation Division Manager Дмитро Данченко / dMYtRO dAnCHEnKO
Видавець
Директор /  Director Андрій Романенко / AndREY ROMAnEnKO

Популярне